Address

OM SKY
Jalaram Parotha House Lane,
Near Anusthan Bunglows,
Science City Road, Sola, Ahmedabad - 380060.

Shailesh N. Thakkar - +91-982 537 3971

Devang B. Thakkar - +91-982 562 8220

Himanshu R. Patel - +91-982 405 9999

Dinesh U. Deriya - +91-972 401 9433

Get in touch with us